رها کن مرا غم

ساخت وبلاگ

تیر مژگان گر نشیند بر چراغ عافیت

شعله ها از دل براید عشق این معیار توست

شرحِ حال عاشقی را بیش و کم فهمیده ام

تحفه ناچیز جان دادن کم از بسیار توست

ناله هایم را به ساکت بودن عودت داده ای

ورد ساکت ماندن من نطق طوطی وار توست

نه به وصلت میرسانی نه به آرامش عجب

مذهبت برباد این جان روزه شک دار توست؟.

بداهه، احدزاده

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 14 تاريخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 ساعت: 23:05

جرعه ای دیدار چشمان را که کتمان میکنی
سرخی سیب نگاهت را چه پنهان میکنی

لاله می روید ز حُسن گونه هایت نازنین
ماه دی را در وجودم چون بهاران میکنی

عطر زلفت تا گلوی باد می گیرد به دست
اشک شوقی را نثار چشم باران میکنی

گرچه ترسا نیستی و شیخ صنعان نیستم
بس که بر حمدت نشستم دل مسلمان میکنی.

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 27 ارديبهشت 1403 ساعت: 23:05

دلخوش به شمع بوده ای بر رازهای دهر؟؟ خورشید لازم است بتابد میان شب. (✍نادراحدزاده) رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1402 ساعت: 15:05

گاهی «خیال» خاطرهٔ با تو بودن است

گاهی تمام زندگی مفهوم خاطره ست

گاهی زمین به وسعت عشق ردِ پای
توست
گاهی زمین به خاطر وصل تو دایره ست.

(✍نادر احدزاده)

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 17 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1402 ساعت: 15:05

در مکتب دل درسی اگر هست زِ محبت

باقی همگی بی ثمریهای زمان است

صد تجربه را مکتب دنیا به من آموخت

عشق است فقط آنچه به کار آید وجان است،

#نادر_احدزاده

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 14 تاريخ : سه شنبه 30 آبان 1402 ساعت: 15:05

برای حربه ظلم حرف بی حساب بس استبرای مردن و مرگ حق انتخاب بس استنفس نفس نفسِ روزگار آتش بودبرای سوخته دل شرحی از کباب بس استبه جنگلی که کویر است چه حاجتی ست به آببه خاک سوخته الطاف آفتاب بس استبهشت و عاقیت ما خیال باطل نیستهمین که کشته ی دردیم و درثواب بس استجگر گرفته به دندان ز هر مصیبت راشستگی دهان تا به آسیاب بس استنیاز سفره ی خالی طعام لایق نیستکه شان سیری عالی جناب خواب بس استبرای حجله ی بی خانمان خالی دستدر آسمان خدا عشق ماهتاب بس استبه امتحان الهی اگر که مشکوکیمبه کفر متهمیم و همین خطاب بس استسوال مبهم اگر هست وچاره ای هم نیستبه استخاره شیخی ز سرکتاب بس استبرای امر به معروف نهی از منکرپلاک سرخ خیابان بی حجاب بس استبرای معنی مطلق به راز آزادیبدون محکمه اعدام با طناب بس استبه التیام سر و زخممان نمک نزنیدکه استخوان غم لای التهاب بس استاشاره ای ز خیانت به سروران شد اگرزبان بریده بداریم در جواب بس است؟قسم به قدمت تاریخ برای سوگ وطنعبای چادری قشر انقلاب بس است.(✍نادر احدزاده) رها کن مرا غم...ادامه مطلب
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 38 تاريخ : پنجشنبه 11 آبان 1402 ساعت: 1:14

من ساکتم و هر نفسِ حنجره ام بغض
اما به تو گر فکر کنم میشوم آواز

ای عشق تورا بال وپرم داد خداوند
از نعمت و احسان توام عاشق پرواز

(✍نادر احدزاده)

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1402 ساعت: 0:57

به خماری نگاهت دل نشئه ام دچار است که زکام هر نگاهت دل سیر مست گردم. (✍نادر احدزاده) رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 19 تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1402 ساعت: 0:57

همه در عیش وطرب خنده ی مستانه زنند

من ز لبخند تو سر مست ترین هوشیارم

درد هجران تو هرچند مرا خواهد کشت

لیک با یاد تو عالی ست دل بیمارم.

(✍نادراحدزاده)

رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 21 تاريخ : سه شنبه 2 آبان 1402 ساعت: 0:57

نوری آفتاب از تو می تابد آسمانی ستاره، افتخار مهربانی ات زمینی بر هبوط آدم حوایی بر خواستن بشریت ایمانی بر کفر من و نخواستنت کفری دیگر. رها کن مرا غم...
ما را در سایت رها کن مرا غم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : fekrefekr بازدید : 18 تاريخ : شنبه 8 مهر 1402 ساعت: 8:47